Zrównoważony rozwój

Bezpieczeństwo i zdrowie

Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi i środowiska

„Bezpieczeństwo ludzi, środowiska i instalacji, jakość produktów i usług oraz efektywność ekonomiczna i energetyczna mają w naszym przedsiębiorstwie równie duże znaczenie. Jednak w razie wątpliwości bezwzględny priorytet mają bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Żadna czynność nie jest tak ważna, aby nie można było jej wykonać w sposób bezpieczny.”
Fragment deklaracji zasad PCK do Zintegrowanego Systemu Zarządzania HSEQ (jakość w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i energii).

PCK pracuje zgodnie ze zintegrowanym systemem zarządzania i posiada certyfikaty wg norm DIN EN ISO 9100,
DIN EN ISO 14001 i DIN EN ISO 45001 oraz DIN EN ISO 50001.

Nasza kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa

PCK realizuje najwyższe standardy bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska i urządzeń technicznych:

•comiesięczne szkolenia w zakresie bezpiecznego zachowania
• regularne treningi bezpieczeństwa dla pracowników
• najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa urządzeń i wyposażenia
•zapewnienie najnowocześniejszej odzieży ochronnej, narzędzi oraz urządzeń
• komisje ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• stała wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa z partnerami i organizacjami branżowymi

Promocja zdrowia w PCK

W PCK od 1991 roku funkcjonuje grupa robocza do spraw zdrowia, w której współpracują dział personalny, rada pracownicza, kasa chorych Deutsche BKK, kasa ubezpieczeniowa branży surowców chemicznych i przemysłu chemicznego.

• Co roku sporządzany jest i oceniany kwalifikowany raport zdrowotny.
•Wsparcie ochrony zdrowia ma miejsce w grupach roboczych, na wybranych grupach stanowisk pracy.
• Wsparcie zdrowia pracowników odbywa się także w ramach specjalnych dni ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych (np. ćwiczenia na wzmocnienie kręgosłupa).
• Organizowane są regularne tygodnie wspierania zdrowego żywienia, np. w formie doradztwa.

 

Środowisko naturalne, jakość i energia

600 mln euro na ochronę środowiska

 Jak dotąd PCK zainwestował w ochronę środowiska ponad 600 mln euro:

 • w budowę instalacji odsiarczania i oczyszczania gazów spalinowych
 • w budowę nowych pieców oraz zoptymalizowanych systemów spalania ze zredukowaną emisją
 • w zastosowanie gazu o niskiej zawartości siarki w instalacjach piecowych
 •  w budowę nowej elektrowni o trzystopniowym systemie oczyszczania gazów odlotowych: odazotowanie, odpylanie, odsiarczanie
 • w celu rekultywacji zbiornikowych dla zmniejszenia emisji węglowodorów i ochrony gleby
 • w tworzenie systemu kontroli emisji
 • ponadto w wielki projekt ekologiczny rekultywacji terenów skażonych w czasach NRD, wspólnie z rządem krajowym Brandenburgii, Ministerstwem Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu, BvS (Federalną Agencją ds. Zadań Specjalnych Związanych z Rekultywacją, która jest następcą Urzędu Powierniczego) oraz powiatem Uckermark.

Informacje dla sąsiadów PCK

Telefon ekologiczny

W ramach usług dla naszych sąsiadów uruchomiliśmy telefon ekologiczny, który udziela informacji przez 24 godziny na dobę: tel. +49 3332-46 2244

Gwarancja jakości

Nasi pracownicy przez 24 godziny na dobę dbają o zachowanie wymogów jakościowych.

 • Szeroko zakrojony system audytu zapewnia stałą kontrolę jakości.
 • Ponad połowa produktów PCK charakteryzuje się wysoką czystością i brakiem siarki. Zawartość siarki w dostarczanej benzynie i oleju napędowym wynosi poniżej 10 ppm.
 • Nasz system certyfikacji DIN EN ISO 9001 gwarantuje, że wszystkie nasze produkty są najwyższej jakości.
 • Regularne pobieranie próbek, inteligentna analiza laboratoryjna oraz korzystanie z najnowocześniejszej analityki online – dzięki temu nasi klienci zawsze otrzymują towar najwyższej jakości.

Poprawa wydajności energetycznej dzięki PWE

Przetwarzanie ropy naftowej jest energochłonne. Stała poprawa efektywności energetycznej ma najwyższy priorytet. PCK stworzyło Program Wydajności Energetycznej (PWE), który jest realizowany od 5 lat.