Kariera i staże

PCK jako atrakcyjny pracodawca

Stając się pracownikiem PCK otwierasz sobie drogę udanej kariery. Jako jedna z wiodących rafinerii w Europie i jedno z najsilniejszych ekonomicznie przedsiębiorstw w Brandenburgii PCK Raffinerie GmbH jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą.

Tajemnicą naszego sukcesu są nasi pracownicy.

Kompetencje i zaangażowanie naszego zespołu 1100 pracowników – w tym 25 % kobiet – to klucz do naszego sukcesu. Niski wskaźnik fluktuacji, wynoszący poniżej 1 %, pokazuje wysokie zadowolenie pracowników PCK ze swojego pracodawcy.

 • różnorodne możliwości zatrudnienia
 • bardzo duże szanse na awans
 • wymagające i zróżnicowane zadania
 • atrakcyjne wynagrodzenie, wiele świadczeń dodatkowych
 • kompleksowa oferta edukacyjna
 • perspektywy rozwoju zawodowego
 • praca zespołowa oparta na zasadzie szacunku
 • przyjazna atmosfera pracy

Anerkennung von Leistung

Oferty dla pracowników PCK

Twoje perspektywy

Pracownicy PCK pracują na sukces firmy z zaangażowaniem, niezależnością i osobistą odpowiedzialnością.

Dlatego obecnie wszyscy pracownicy PCK są wynagradzani za sukces gospodarczy przedsiębiorstwa
za pośrednictwem naszego wyjątkowego modelu bezpośredniego udziału w zyskach.
Jako członek organizacji pracodawców Arbeitgeberverband Nordostchemie e.V. jesteśmy partnerami układu zbiorowego pracy dla przemysłu chemicznego.

Co oferujemy:

 • 38,5-godzinny tydzień pracy z wynagrodzeniem zgodnym z układem zbiorowym
 • atrakcyjny program udziału w zyskach
 • 30 dni urlopu
 • świadczenie urlopowe
 • zakładowy system emerytalny

Oferty pracy

W najbliższych latach odejdzie z naszego przedsiębiorstwa wielu doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Daje to możliwości zatrudnienia nowych pracowników, zwłaszcza z wyższym wykształceniem, przy czym preferowani są absolwenci kierunków technicznych, takich jak technologie procesowe, chemia, elektrotechnika, automatyzacja, maszynoznawstwo, ale także kierunki ekonomiczne.

Aktuelle Stellenangebote

Wskazówki dotyczące aplikacji

1. Zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę

Prosimy o zgłaszanie się przy użyciu naszego formularza rekrutacyjnego. Zgłoszeń na papierze nie będziemy uwzględniać.

Prosimy o dołączenie do formularza rekrutacyjnego następujących dokumentów:

 • list motywacyjny
 • Curriculum Vitae [życiorys tabelaryczny]
 • świadectwa
 • świadectwa kwalifikacji

2. Odpowiedź na zgłoszenie
Po złożeniu zgłoszenia na konkretne stanowisko pracy otrzymasz od nas jak najszybciej odpowiedź z informacją o dalszej procedurze.

3. Rozmowa kwalifikacyjna
Twoje zgłoszenie nas przekonało – teraz jeszcze musisz przekonać nas swoją osobą.
Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oznacza, że oto masz już za sobą pierwszą ważną przeszkodę.
Wszelkie kwestie organizacyjne oraz ewentualnego zwrotu kosztów podróży prosimy omówić z osobą ds. kontaktu. Opis dojazdu można znaleźć w zakładce Kontakt.

4. Przyrzeczenie zawarcia umowy / odmowa
Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej poinformujemy Cię o naszej decyzji najszybciej, jak to będzie możliwe.
W przypadku przyjęcia do pracy już w krótkim czasie otrzymasz do ręki umowę o pracę.
Czeka Cię ekscytująca i wymagająca przyszłość w PCK! 

Zgłoszenie z własnej inicjatywy

Zgłoszenie z własnej inicjatywy

Nie znalazłeś ogłoszenia o pracę, które by pasowało do Ciebie? W takim razie wyślij do nas „zgłoszenie z własnej inicjatywy”.

Praktyki zawodowe

ZACZNIJ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W PCK

PCK oferuje uczniom i studentom (także w ramach tworzenia pracy dyplomowej / licencjackiej / magisterskiej) różne praktyki i staże zawodowe.


Zgłoszenia online

 

 

PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

Uczniom 9 i 10 klasy PCK oferuje praktyki uczniowskie uzależnione od ich zainteresowań.
Możecie tu wykonywać próbnie czynności typowe dla danego zawodu.
Czas trwania praktyk: 2 tygodnie

Informacje w sprawie rekrutacji

Będą nam potrzebne następujące dokumenty:

 • list motywacyjny
 • porozumienie w sprawie realizacji praktyki uczniowskiej

PRAKTYKI/ STAŻE DLA STUDENTÓW

PCK oferuje całoroczne praktyki dla studentów, których regulamin studiów wymaga takich praktyk czy to jako warunek przyjęcia czy też ukończenia następujących kierunków:

 • inżynieria procesowa i chemiczna
 • maszynoznawstwo
 • elektrotechnika
 • technologia automatyzacji
 • chemia
 • ekonomia przedsiębiorstw

| czas trwania praktyk: 1 do 6 miesięcy

Informacje w sprawie rekrutacji

Termin rekrutacji:

 • dwa do sześciu miesięcy przed pożądanym terminem rozpoczęcia praktyk

Będą nam potrzebne następujące dokumenty:

 • list motywacyjny
 • Curriculum Vitae
 • świadectwo immatrykulacji
 • wypis z regulaminu studiów lub kursu odnośnie do odbycia praktyki

Nie ma konieczności przedkładania dyplomu.

Staże i prace końcowe studiów na różnych poziomach kształcenia

PCK oferuje studentom staże zawodowe niezbędne do napisania prac i ukończenia studiów różnego szczebla w następujących kierunkach:

 • inżynieria procesowa i chemiczna
 • maszynoznawstwo
 • elektrotechnika
 • technologia automatyzacji
 • chemia
 • ochrona środowiska
 • ekonomia przedsiębiorstw

| czas trwania praktyk: 1 do 6 miesięcy

Informacje w sprawie rekrutacji

Termin rekrutacji:

 • dwa do sześciu miesięcy przed pożądanym terminem rozpoczęcia praktyk
   

Będą nam potrzebne następujące dokumenty:

 • list motywacyjny
 • świadectwo immatrykulacji
 • Curriculum Vitae
 • kierunek studiów