Strategia naszego przedsiębiorstwa

Wydajne przetwarzanie

Rafineria PCK przetwarza rocznie ok. 12 milionów ton surowej ropy naftowej na:

  • benzyny
  • oleje napędowe
  • oleje opałowe
  • gazy płynne
  • asfalty
  • paliwo lotnicze
  • siarkę
  • związki aromatyczne (benzen, toluen, ksyleny) i
  • energię (prąd, para)

Uwzględniając bardzo zróżnicowane wymogi rynku rafineria PCK produkuje ok. 20 rodzajów paliw o różnej jakości. PCK była jedną z pierwszych rafinerii w Niemczech, która wprowadziła stosowanie biopaliw i stała się znaczącym producentem wysokojakościowych komponentów biopaliw. Wszystkie nasze paliwa nie zawierają siarki.

Odpowiedzialność w kategoriach naszego przedsiębiorstwa

Będąc największym pracodawcą w regionie ponosimy szczególną odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa.
Odpowiedzialne i konsekwentne działania są już od dawna częścią naszej strategii.
Od 1994 r. rafineria PCK odznaczona jest plakietką jakości w zakresie socjalnym i ochrony środowiska naturalnego, a także posiada certyfikat zgodny z ISO14001 atestujący działania firmy według kryteriów społecznych i ekologicznych.

Stawiamy na dialog

Działając w poczuciu odpowiedzialności dokładamy starań, aby w kontaktach z naszymi sąsiadami dominowała tolerancja, wyczucie i szacunek. Jesteśmy niezawodnym partnerem i atrakcyjnym pracodawcą, który świadomy jest swojej odpowiedzialności społecznej. Przyczynia się to do zwiększenia atrakcyjności regionu, jak i przedsiębiorstwa.  

PCK wspomaga na zasadach partnerskich placówki komunalne, instytucje i stowarzyszenia. Punktem ciężkości naszej działalności jest przede wszystkim promowanie młodego pokolenia.

Zwiększyć możliwości kształcenia ? zapewnić przyszłość

Wykształcenie jest kluczem do przyszłości naszych dzieci i rozwoju społecznego. Pomoc w tym zakresie musi rozpocząć się wcześnie: PCK wspomaga żłobki i przedszkola w Schwedt oraz w regionie.

Będąc wiodącym przedsiębiorstwem przemysłu chemicznego w landzie Brandenburgia pragniemy zainteresować naukami przyrodniczymi młode pokolenie możliwie jak najwcześniej.
W ramach wycieczek szkolnych młodzi ludzie mają okazję na żywo przeżyć naszą rafinerię i zapoznać się z procesami technologicznymi stosowanymi w przeróbce ropy naftowej.

Corocznie rafineria PCK przyznaje maturzystom ze Schwedt "Nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk przyrodniczych". Wyróżnienie to otrzymuje po dwóch absolwentów gimnazjum im. Carla Friedricha Gaußa i Szkoły Zbiorczej Talsand w Schwedt n. Odrą. Nagroda docenia wyjątkowe osiągnięcia uczniów w szkole i poza nią w przedmiotach przyrodniczych, a także jest wyrazem uznania za społeczne zaangażowanie laureatów.
Przyznawana przez PCK "Nagroda za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk przyrodniczych" dotowana jest na sumę 1200 euro.

PCK wspomaga stowarzyszenia i projekty kulturalne w regionie

Rafineria PCK jest największym w regionie sponsorem angażującym się na rzecz kultury, sportu i społeczeństwa.