Praktyki w rafinerii PCK

Praktyki w rafinerii PCK

Uczniom i studentom - również w ramach prac do egzaminu
dyplomowego/licencjackiego/magisterskiego - oferujemy różne stanowiska praktykanckie przez cały rok..

Zależnie od zainteresowań i kierunku studiów nasi praktykanci są przydzielali do odpowiedniego działu.