Jakosc, Srodowisko & Energia

400 milionów euro na ochronę środowiska

W minionych latach rafineria PCK zainwestowała ponad 400 mln euro w ochronę środowiska, między innymi w:

 • budowę instalacji do odsiarczania i oczyszczania gazów spalinowych,
 • budowę nowych pieców z ulepszonym spalaniem dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
 • zastosowanie w instalacjach piecowych paliwa w postaci gazu ubogiego w siarkę,
 • budowę nowej elektrowni z trójstopniowym systemem oczyszczania gazów spalinowych: odazotowanie, odpylanie, odsiarczanie,
 • modernizację magazynu zbiornikowego celem zmniejszenia emisji węglowodorów i ochrony gleb,
 • stworzenie systemu monitoringu emisji,
 • ponadto w usuwanie kontaminacji z czasów NRD w ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu realizowanego wspólnie z rządem landu Brandenburgii, Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, BvS (federalny urząd do zadań specjalnych związanych ze zjednoczeniem, następca Urzędu Powierniczego) oraz z powiatem Uckermark.


W ramach serwisu dla naszych sąsiadów uruchomiliśmy telefon ekologiczny, udzielający informacji przez całą dobę:
telefon +49 3332-46 2244.

 

Zapewnienie jakości

O dotrzymanie standardów jakościowych dba przez całą dobę załoga o wysokich kwalifikacjach i dużym zaangażowaniu, pracująca w nowoczesnym obiekcie przemysłowym, mająca do dyspozycji inteligentną technikę automatyzacji i wspomagana przez wydajną technikę laboratoryjną:

 • rozbudowany system audytów gwarantuje ciągłe utrzymanie jakości pracy,
 • ponad połowa produktów rafinerii PCK wykazuje wysoką czystość, bez zawartości siarki, produkowana benzyna i olej napędowy wykazują zawartość siarki poniżej 10 ppm,
 • nasz system certyfikacji DIN EN ISO 9001 gwarantuje, że wszystkie nasze produkty wykazują najwyższą jakość,
 • regularne pobieranie próbek, zaawansowane analizy laboratoryjne oraz wykorzystanie najnowocześniejszych metod analitycznych online sprawiają, że nasi klienci zawsze otrzymują produkty o najwyższej jakości.
 

Emisja