Bezpieczeństwo & Zdrowie

Priorytet dla bezpieczeństwa człowieka i środowiska

Bezpieczeństwo ludzi, środowiska i urządzeń, jakość produktów i usług, a także ekonomiczność to równorzędne kryteria obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie. W sytuacji niejednoznacznej absolutny priorytet ma bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Żadne z działań nie jest tak ważne, aby wolno było przeprowadzić je w sposób nie gwarantujący bezpieczeństwa.
Z oświadczenia intencyjnego rafinerii PCK w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania HSEQ
(Health/zdrowie - Safety/bezpieczeństwo - Environment & Energy/środowisko & energia - Quality/jakość)

PCK pracuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania i posiada certyfikaty zgodne z DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 9001 OHSAS 18001 oraz DIN EN ISO 50001.

Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa

Rafineria PCK prowadzi działalność w oparciu o najwyższe kryteria bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska i urządzeń:

 • comiesięczne szkolenia w zakresie bezpiecznego postępowania
 • regularne treningi bezpieczeństwa dla pracowników
 • stosowanie najnowszych technologii bezpieczeństwa w urządzeniach i wyposażeniu
 • udostępnianie najnowocześniejszej odzieży ochronnej, narzędzi i przyrządów
 • komisje ds. środowiska i bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach organizacyjnych
 • ciągła wymiana doświadczeń z firmami partnerskimi i stowarzyszeniami branżowymi w zakresie bezpieczeństwa
 

Wspieranie zdrowia w rafinerii PCK

Od 1991 r. w rafinerii PCK istnieje grupa robocza ds. zdrowia, w ramach której współpracują ze sobą przedstawiciele załogi, rada zakładowa, kasa chorych Deutsche BKK oraz stowarzyszenie zawodowe "Rohstoffe und chemische Industrie".

 • Corocznie sporządza i analizuje ona profesjonalny raport o sytuacji zdrowotnej.
 • W zespołach specjalistycznych opracowuje się propozycje odnośnie ochrony zdrowia w wybranych grupach pracowniczych.
 • Dni promocyjne oraz programy profilaktyczne (np. gimnastyka kręgosłupa) sprzyjają zachowaniu zdrowia przez naszych pracowników.
   
 • duży wybór zróżnicowanych i zdrowych potraw
 • regularne tygodnie promocyjne na temat zdrowego odżywiania, np. poradnictwo w zakresie odżywiania

Data przeprowadzenia ostatniego dochodzenia powypadkowego: 03.12.2018

 

Statystyka wypadków przy pracy

PCK ist zertifiziert nach: