Dziedziny działalności

Wydajne przetwarzanie

Rafineria PCK przetwarza rocznie ok. 12 milionów ton surowej ropy naftowej na:

 • benzyny
 • oleje napędowe
 • oleje opałowe
 • gazy płynne
 • asfalty
 • paliwo lotnicze
 • siarkę
 • związki aromatyczne (benzen, toluen, ksyleny) i
 • energię (prąd, para)

Uwzględniając bardzo zróżnicowane wymogi rynku rafineria PCK produkuje ok. 20 rodzajów paliw o różnej jakości. PCK była jedną z pierwszych rafinerii w Niemczech, która wprowadziła stosowanie biopaliw i stała się znaczącym producentem wysokojakościowych komponentów biopaliw. Wszystkie nasze paliwa nie zawierają siarki.

 

Innowacyjna koncepcja produkcji bezodpadowej

Rafineria PCK jest przedsiębiorstwem nie wytwarzającym odpadów. Z nie dających się zagospodarować pozostałości ropy naftowej wytwarzamy energię elektryczną w naszej elektrociepłowni zakładowej. Połowa wytwarzanej energii wprowadzana jest do sieci krajowej. Nowoczesna elektrownia dostarcza również energię cieplną dla miasta Schwedt. Obiekt ten cechuje się wysoką wydajnością energetyczną przy niskiej emisji CO2. Trzystopniowy system oczyszczania gazów spalinowych pozwala na usuwanie w ponad 90 % dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu.

 

Moc przerobowa instalacji produkcyjnych

Destylacja ropy naftowej

10.800kt/a

Destylacja prózniowa

5.500 kt/a

Konwersja katalityczna (FCC)

2.850 kt/a

Konwersja termiczna (krakowanie wstepne, HSC)

2.600 kt/a

Instalacja reformingu katalitycznego

1.530 kt/a

Alkilowanie

330 kt/a

Izomeryzacja

575 kt/a

ETBE

96 kt/a

Instalacje odsiarczajace

 • do benzyny
 • do nafty i destylatów srednich
 • do destylatów prózniowych

2.200 kt/a
5.300 kt/a
3.300 kt/a

Produkcja asfaltów

420 kt/a

Produkcja siarki

160 kt/a

Produkcja zwiazków aromatycznych

230 kt/a

Elektrocieplownia

 • Wytwarzanie pary
 • Produkcja energii elektrycznej

1.550 t/h
300 MW

Asortyment

Glówne produkty przeróbki
ropy naftowej

 

Gazy plynne
(propan, butan, propylen)

440 kt/a

Benzyny

3.000 kt/a

Olej napedowy

3.800 kt/a

Olej opalowy superlekki

1.100 kt/a

Paliwo do silników lotniczych

430 kt/a

Olej opalowy ciezki

700 kt/a

Asfalty

310 kt/a

Produkty petrochemiczne / inne

Zwiazki aromatyczne
(benzol, toluen, ksyleny)

165 kt/a

Siarka

125 kt/a

Siarczan sodowy

8 kt/a

Logistyka z myślą o ochronie środowiska naturalnego

Rafineria PCK korzysta ze strategicznie dobrego położenia na trasie rurociągu ?Drużba?, przez który sprowadza  do Niemiec 25 %  ropy naftowej. Rosyjska ropa naftowa dociera po trzech tygodniach do Schwedt przebywając drogę ok. 5 tysięcy km. Rafineria PCK ma możliwość dodatkowej dostawy ropy rurociągiem Rostock - Schwedt.

Berlin zaopatrywany jest rurociągiem produkcyjnym z Seefeld. Do lotniska Tegel dostarczana jest kerozyna samochodami zbiornikowymi, natomiast do Schönefeld wagonami zbiornikowymi.

Nasza koncepcja logistyczna jest niezwykle ekologiczna. Dystrybucja produktów następuje

 • 60 % trasportem kolejowym
 • 27 % rurociągiem
 • 13 % transportem drogowym
 

Utylizacja odpadów specjalnych

Spółka PCK Raffinerie GmbH na swoim terenie oddała do użytku obiekt do utylizacji odpadów specjalnych.

Bliższe informacje

Koncepcja logistyki

Dziedziny działalności

Schemat przerobki
(PDF, 1 MB)

[Translate to Polish:] zoom  Zoom