Schwedt i otoczenie miasta

Schwedt nad Odrą położone jest w północno-wschodniej części makroregionu ekonomicznego Berlin - Brandenburgia, bezpośrednio przy granicy z Polską. Berlin oddalony jest o około 85 km, a do przejścia granicznego do Polski jest tylko 7 km. W ciągu 20 minut dojeżdża się do autostrady A 20 prowadzącej w kierunku północnym, 35 minut trwa dojazd do A 11 w kierunku Berlina.

Region Uckermark w obrębie którego znajduje się 600 jezior i 2,8 tys. km rzek, zalicza się do okolic o najpiękniejszym krajobrazie w Niemczech. Wspaniała przyroda stwarza różnorodne możliwości uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego i odpoczynku. Szereg szlaków wodnych, rowerowych i wędrownych prowadzi do niezwykle malowniczych miejsc w parku narodowym "Dolina Dolnej Odry".

Schwedt nad Odrą dysponuje licznymi obiektami sportowymi i placówkami kulturalnymi, znanymi poza granicami miasta. Placówka teatralna Uckermärkische Bühnen Schwedt należy do najczęściej odwiedzanych teatrów w Brandenburgii.
Korzystając z poparcia polityków szczebla regionalnego i krajowego Schwedt stało się miastem prężnym i innowacyjnym.

W roku 2009 miasto Schwedt nad Odrą uzyskało - dzięki imponującej liczbie przeszkoli, placówek społecznych, obiektów sportowych i placówek usługowych - tytuł "miasta przyjaznego rodzinie".

 

Rafineria PCK jest członkiem wspólnoty interesów "Marka regionalna UCKERMARK".