Kompleks przemysłowo-energetyczny z przyszłością

Na terenie rafinerii usytuowany jest Park Przemysłowy Schwedt (IPS) - największy zwarty obszar przemysłowy w północnej Brandenburgii. Pod względem strategicznym jest on korzystnie usytuowany w północno-wschodniej części aglomeracji gospodarczej Berlin-Brandenburgia, na osi Berlin - Szczecin, bezpośrednio przy granicy z Polską. Taka lokalizacja stwarza idealne warunki dostępu do rynków w Europie środkowej i wschodniej, a także w Skandynawii i republikach nadbałtyckich.

Wyśmienite możliwości wynikające z lokalizacji są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów działających w sektorze energii odnawialnej, zwłaszcza w dziedzinie biopaliw, a także logistyki, przemysłu metalurgicznego oraz wielu innych branż.

Bliższe informacje o Parku Przemysłowym można uzyskać na stronie: www.ipsdt.de