Rafineria PCK - atrakcyjne przedsiębiorstwo

Fachowe kompetencje dzięki ofercie doskonalenia zawodowego

Podnoszenie kwalifikacji odgrywa w rafinerii PCK bardzo ważną rolę.
Przed naszymi pracownikami otwieramy szerokie perspektywy, poniewa
ż chcemy, aby swoje zadania wykonywali oni z motywacją, zaangażowaniem i przygotowaniem, a także mogli sprostać zmianom zachodzącym w przedsiębiorstwie i wyzwaniom zawodowym.

Z tego też względu występujemy z szeroką ofertą podnoszenia kwalifikacji, która wspiera ich dalszy rozwój zawodowy.

Doceniamy potrzebe podnoszenia kwalifikacji

Sprawa podnoszenia kwalifikacji w trakcie pracy zapisana jest w wytycznych określających strategiczne ukierunkowanie rafinerii PCK. Naszym zadaniem jest przygotowanie profesjonalnej i uwzględniającej zapotrzebowanie oferty kształcenia.

Organizowane przez nas seminaria i warsztaty przystosowane s
ą dla poszczególnych grup zawodowych. W tym zakresie opracowujemy indywidualne porozumienia z pracownikami regulujące kwestie podnoszenia kwalifikacji.


Oprócz bogatego programu szkoleniowego w rafinerii oferujemy równie
ż kursy doskonalenia zawodowego i seminaria w placówkach zewnętrznych.
Spektrum zagadnie
ń obejmuje:

  • szkolenie fachowe i specjalistyczne
  • trening w kontekście bezpieczeństwa naszych pracowników
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa obiektu
  • szkolenia IT (MS-Office, szkolenia na temat oprogramowania stosowanego w danej specjalności)
  • kursy językowe


Ponadto naszym pracownikom stwarzamy mo
żliwość doskonalenia zawodowego w ramach

  • studiów w trakcie pracy zawodowej
  • towarzyszącego pracy zawodowej kształcenia dla uzyskania tytułu majstra,
  • studiów stacjonarnych.

Video