Twój początek w PCK

Informacje o trybie naboru

1. Ubieganie się o przyjęcie

Wymagane są następujące dokumenty:

  • pismo o przyjęcie
  • życiorys tabelaryczny
  • świadectwa
  • udokumentowanie posiadanych kwalifikacji

2. Odpowiedź

Po złożeniu dokumentów odnośnie konkretnej oferty otrzymasz od nas tak szybko, jak to tylko możliwe, odpowiedź w sprawie dalszego trybu postępowania.


3. Rozmowa rekrutacyjna

Twoje dokumenty jako kandydata przekonały nas - teraz musisz jeszcze przekonać nas osobiście.
Po zaproszeniu na rozmow
ę rekrutacyjną pierwszą istotną przeszkodę masz już za sobą.
Prosimy uzgodni
ć wszystkie sprawy organizacyjne, jak również kwestię zwrotu ewentualnych kosztów podróży, z właściwymi partnerami konsultacyjnymi. Opis trasy dojazdu znajdziesz  tu.

4. Potwierdzenie/odmowa podpisania kontraktu

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej możliwie szybko poinformujemy Ciebie o naszej decyzji.
W razie odpowiedzi pozytywnej ju
ż wkrótce potem trzymasz w rękach umowę o pracę.
Teraz masz przed sob
ą interesującą, pełną wyzwań przyszłość w rafinerii PCK!

Video