Praktyki w rafinerii PCK

Rozpocznij praktyka w rafinerii PCK

W ramach prac do egzaminu dyplomowego/licencjackiego/magisterskiego rafineria PCK oferuje przez cały rok stanowiska praktykanckie, głównie w następujących dziedzinach:

 • inżynieria procesowa/technologia chemiczna
 • budowa maszyn
 • elektrotechnika
 • technika automatyzacji
 • chemia
 • ochrona środowiska
 • ekonomika przedsiębiorstwa

| Czas trwania praktyki: 1 do 6 miesięcy

Informacja dla kandydatów

Termin ubiegania się o przyjęcie:

 • od dwóch do sześciu miesięcy przed planowanym rozpoczęciem praktyki

Wymagane są następujące dokumenty:

 • pismo o przyznanie praktyki
 • potwierdzenie immatrykulacji
 • życiorys tabelaryczny
 • wybór kierunku studiów

Niekonieczne jest udokumentowanie egzaminu przeddyplomowego.

Video