Ochrona danych

Ochrona danych

Osobom odwiedzajacym nasza strone internetowa pragniemy wyjasnic, w jaki sposób korzystamy z uzyskanych danych osobowych.

Korzystanie z uzyskanych danych osobowych
Dane osobowe udostepnione nam na naszej stronie internetowej (np. adres poczty elektronicznej, dane osób ubiegajacych sie o prace) wprowadzane sa do naszego systemu przetwarzania danych. Korzystamy z nich w ramach korespondencji z zainteresowanym i wylacznie w celu, w którym zostaly one nam udostepnione. Dane te traktujemy poufnie zgodnie z obowiazujacymi uregulowaniami prawnymi.

Na naszej stronie nie stosujemy cookies.

Twoje uprawnienia
Zainteresowanemu przysluguje prawo do informacji o wlasnych danych osobowych wprowadzonych do pamieci naszego systemu oraz prawo do korygowania niewlasciwych danych, a takze ich blokowania i kasowania.

Hosting Service
Techniczna realizacje naszej obecnosci w Internecie zlecilismy firmie T-Systems Enterprise Services GmbH. Adres firmy:

T-Systems Enterprise Services GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 6
03044 Cottbus

Dane przesylane do serwisu hostingowego podczas obecnosci na naszej stronie sa protokolowane wylacznie do celów statystycznych i ze wzgledów bezpieczenstwa technicznego. Z objasnieniami firmy T-Systems Enterprise Services GmbH w zakresie ochrony danych mozna zapoznac sie na stronie:

http://www.t-systems.de/footer/datenschutz/757950

Video